Voor 13:00 uur besteld, vandaag nog bezorgd                     Zakelijk bloemen bestellen? Ga dan naar ons online bestelportaal 

Van Vogelpoel Bloemenplaza verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Van Vogelpoel Bloemenplaza behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Vogelpoel Bloemenplaza spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Vogelpoel Bloemenplaza. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Van Vogelpoel Bloemenplaza. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Vogelpoel Bloemenplaza nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Vogelpoel Bloemenplaza. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Vogelpoel Bloemenplaza, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.